Superlijst

12 jun. 2019

Duurzaam & gezond de makkelijke keuze

Duurzaam en gezond voedsel moet in elke supermarkt de makkelijkste keuze zijn. Superlijst is een doorlopend onderzoeksproject waarmee inzichtelijk wordt wat supermarkten allemaal doen om hun klanten te helpen kiezen voor duurzaam & gezond. Superlijst laat ook zien welke supermarkten daarbij nog achterlopen en wat zij nog meer kunnen doen. Supermarkten krijgen met Superlijst de kans om zich met positief te onderscheiden van hun concurrenten door duurzaam en gezond de makkelijke keuze te maken. 

Onderzoeksmethode

Voor duurzaamheid vergelijkt Superlijst de bijdrage van supermarkten aan zaken als kringlooplandbouw, boskap, eerlijke handel, de eiwittransitie en dierenwelzijn. Voor gezondheid is de belangrijkste meetlat de Schijf van Vijf: in hoeverre stimuleert de supermarkt de gezonde keus?

De onderzoeksmethode voor dit project wordt opgesteld onder toeziend oog van de Wetenschappelijke Raad van Advies. De experts in deze raad zien erop toe dat de vergelijking van supermarkten eerlijk is en bijdraagt aan verbetering van het voedselsysteem. De werkwijze van de Raad is vastgelegd in een reglement. De Raad bestaat momenteel uit:

dr. Hans Dagevos -- Wageningen University

dr. ir. Ellen van Kleef -- Wageningen University

dr. Annet Roodenburg -- HAS Hogeschool

prof. dr. ir. Jaap Seidell -- Vrije Universiteit Amsterdam

prof. dr. Laurens Sloot -- Rijksuniversiteit Groningen

Vooronderzoek

In 2019 deed Questionmark een vooronderzoek naar de haalbaarheid van Superlijst, in samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel Het resultaat daarvan was een korte inventarisatie van verschillen tussen supermarkten. Een van de bevindingen daaruit -  namelijk dat aanbiedingen van supermarkten voor 80% ongezond zijn - leidde direct tot Kamervragen en droeg eraan bij dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) met de supermarkten in gesprek ging over verbetering. Lees hier meer over het vooronderzoek.

Opzet in 2020

Questionmark werkt momenteel aan het opzetten van Superlijst als doorlopend onderzoek vanaf 2020. We werken daarvoor samen met de Wetenschappelijke Raad van Advies, spreken met uiteenlopende maatschappelijke organisaties die dit initiatief kunnen steunen en vragen ook supermarkten zelf om suggesties. In het eerste kwartaal van 2020 zullen we aankondigen in welke vorm en met welke partners Superlijst wordt opgezet.

Het Superlijst rapport ontvangen?

 

Meer weten over Questionmark?