Methode

Onze droom is een wereld waar de productie van consumptiegoederen in balans is met levende natuur en natuurlijke ecosystemen, waar producenten van deze goederen mensenrechten respecteren en dieren die betrokken zijn bij de productieprocessen een goed leven hebben. In die wereld zien producenten van consumptiegoederen het als hun verantwoordelijkheid om producten aan te bieden die passen in een duurzame en gezonde levensstijl.

Questionmark laat van voedselproducten zien hoe duurzaam en gezond deze zijn, zodat je in de supermarkt een bewuste keuze kunt maken. Voor het in kaart brengen van de duurzaamheid werken we op basis van een methode die ontwikkeld is door The Sustainability Consortium (TSC). Voedselproducenten vullen vragenlijsten in over de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen in hun productcategorie. Deze onderwerpen bepaalt TSC samen met vier universiteiten, waaronder de Wageningen Universiteit. Doordat alle producenten dezelfde vragen beantwoorden, kunnen producten worden vergeleken op hun inspanningen.

Direct methode downloaden

Transparantie als basis

De basis van de methode van TSC is dat bedrijven allereerst transparant zijn over hun inspanningen. Voor sommige onderwerpen kunnen prestaties dan eenvoudig worden vergeleken. Zo is voor melk bijvoorbeeld de gezondheid van de uiers van koeien uit te drukken in een celgetal. Voor deze getallen zijn normen vastgesteld, en de prestaties kunnen dan vergeleken worden met de norm en met getallen van andere boeren. Veel duurzaamheidsonderwerpen zijn echter complex en lastiger meetbaar te maken of te vergelijken. Bij deze onderwerpen wordt dan vooral gekeken naar de inspanningen en doelstellingen van producenten. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de CO2 uitstoot van een kleine melkboerderij in Kenia te vergelijken met een grote veehouderij in Nederland. De nadruk ligt dan op de vraag in hoeverre het bedrijf weet wat hun uitstoot is, of ze hierover openheid geven en of er concrete doelstellingen zijn om de uitstoot te gaan verlagen.

Productvergelijkingen

Questionmark gebruikt de informatie die voedselproducenten geven voor het maken van productvergelijkingen. Sommige producenten geven die antwoorden via de vragenlijsten van TSC, van andere kijken we of de informatie openbaar en eenvoudig vindbaar is. We zetten vervolgens voor consumenten op een rij welke merken voorlopen in het verduurzamen en gezond maken van hun producten, en welke merken hierin achterblijven. Zie hier het voorbeeld van de productwijzer voor jonge kaas.

Ontwikkeling

Voor ruim 65.000 producten is op dit moment al zichtbaar hoe gezond ze zijn en welke (top)keurmerken voor duurzaamheid ze hebben. Met de uitrol van de hierboven beschreven methode komt hier informatie bij over de belangrijkste aandachtsgebieden in de keten en de inspanningen van producenten hierop alsmede de vergelijking met andere producten uit dezelfde categorie.

Gedetailleerde uitleg van de methode

Voor ons onderzoek naar duurzaamheid en gezondheid maken we gebruik van productdata. Lees hier meer over de databronnen en werkwijze. De ontwikkeling van onderzoeksmethode is onderdeel van het Questionmark programma Transparant over Duurzaamheid, waarin voedselproducenten deelnemen, lees hier meer over het programma. De methode verantwoording is openbaar en we staan te allen tijde open voor feedback via info@thequestionmark.org.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Transparant over Duurzaamheid

Meer weten?